С ХРАНА СИ ЖИВЯЛ

Публикувано на : 28.04.2017 в 8:00ч. | от : genek | в : С храна си живял

0

С ХРАНА СИ ЖИВЯЛ

/Бончо Асенов – „Мотив от Родопите“/ 1. Плъхът беше прекрасен – едър, сочен, ухаещ на храна. Двадесет чифта очи хищно се бяха вперили в бляскавите капчици мазнина, избиваща през пукнатините в препечената кожа. Дори той изглеждаше доволен – поне муцуната му беше широко озъбена, като странна гротескна скулптура в древен храм… Йоан бавно се надигна [...]